A A A

Hoe gebruik ik de site (Herinrichting centrum Zeeland)
Zeeland in het nieuws:
Landerd TV heeft met wethouder Brands een filmpje gemaakt over de herinrichting van de openbare ruimte in het centrum, klik hier om het filmpje te bekijken.

Herinrichting Zeeland


Plan voor de herinrichting van de openbare ruimte in centrum van Zeeland

 

Als onderdeel van het Centrumplan Zeeland wordt ook de inrichting van de openbare ruimte aangepakt. Het gaat over het centrumdeel van de Kerkstraat en de daaraan liggende pleinen. 

 

Op 7 April 2016 is het plan voor de herinrichting van Zeeland gepresenteerd tijdens de podiumavond in Zeeland. Dit plan is het resultaat verschillende voorbereidende stappen, zoals gesprekken met de klankbordgroep en een internetconsultatie die in de zomer van 2015 gehouden. Tijdens de presentatie is aangegeven dat u op deze website de presentatie kunt bekijken. De presentatie is op deze website verdeeld in een aantal onderdelen en u kunt daarop ook reageren.

 

Het plan op deze website is een concept. Dat concept wordt na deze reactieronde definitief. Op hoofdlijnen ligt dan vast hoe de inrichting eruit komt te zien. Het plan moet dan wel nog technisch worden uitgewerkt voordat het kan worden uitgevoerd. Bij de uitwerking worden de details uitgewerkt en bijvoorbeeld bepaald waar exact bankjes, fietsenklemmen kunnen worden neergezet.

 

Tot wanneer kan ik reageren?

U kunt tot 30 juni 2016 reageren en reacties achterlaten op deze website.

 

Wat gebeurt er met de reacties?

De reacties worden gebruikt om te kijken of het plan moet worden aangepast. Dat kan zijn dat er nu al aanpassingen worden verwerkt. Het definitieve plan zetten we weer op deze website. Opmerkingen en suggesties over details worden bij de uitwerking van het plan meegenomen. 

 

Hoe werkt het?  
Er zijn 6 afzonderlijke presentaties en er zijn overzichtstekeningen. In het menu aan de linker zijde kunt u klikken op de afzonderlijke presentaties en de overzichtstekening.

 

De prestaties kunt u bekijken door deze te openen. Deze opent in een klein scherm op de website. U kunt dit scherm vergroten door gebruik te maken van een knop in de linker onderhoek. U kunt op eigen tempo de presentatie bekijken door gebruik  maken van de pijltjes onder aan het scherm. Daarna kunt u een reactie geven in het reactievenster.

De reacties die u achterlaat zijn te lezen voor andere bezoekers van de website.

 

De overzichtstekening kunt u in- en uitzoomen door gebruik te maken van de werkbalk onder het scherm of door op de tekening te gaan staan met de cursor en dan te 'scrollen' met het wieltje van de muis. 

 

 

Denk ook op ander manieren mee!

Als u goede voorbeelden weet van andere plekken die volgens u ook kunnen werken in Zeeland dan vragen wij u met uw telefoon een filmpje te maken, dat op Youtube te zetten en de ‘link’ naar ons te mailen. Die zetten wij op de site. Let op een paar dingen: 1: Is het even druk als in Zeeland (ongeveer 4000 auto’s per dag), 2: kan de bus er in twee richtingen doorheen en 3: worden de meeste auto’s niet langs de straat geparkeerd maar, net als in Zeeland op parkeerplaatsen.


landerd
2210