A A A

Inrichting openbare ruimte centrum Zeeland

De gemeente Landerd heeft een centrumvisie opgesteld voor Zeeland. Deze visie functioneert als een raamwerk en beoordelingskader voor diverse ontwikkelingen in het centrum van Zeeland.

De visie is de basis voor de uitwerking in concrete plannen, van groot tot klein en op diverse locaties. Deels ligt die opgave bij de gemeente en deels ligt ‘de bal’ ook bij marktpartijen, grondeigenaren en bijvoorbeeld ondernemers. Daar wordt nu aan gewerkt en de gemeente regisseert en coördineert de uitwerking van die concrete plannen. Meer informatie over het centrumplan als geheel vindt u op de projectwebsite van de gemeente.

Vernieuwing openbare ruimte
Eén van de plannen is de vernieuwing van de openbare ruimte van de pleinen en het centrumdeel van de Kerkstraat. Het plan voor de herinrichting wordt in de komende maanden samen met de inwoners via deze website gemaakt. We werken daarvoor in drie rondes.
  1. We zijn met de eerste ronde begonnen op dinsdag 14 juli 2015 en deze is op 15 september 2015 afgesloten. gedurende 2 maanden hebben bewoners van Zeeland op deze site gereageerd op een aantal ideeën voor verbetering van het centrum.
  2. De tweede ronde gaat nu in voorbereiding. Op basis van de opmerkingen uit de eerste ronde wordt een kaart gemaakt voor het hele centrum en er worden beelden gemaakt. Kaart en plaatjes komen weer op deze website en u kunt weer reageren. De planning is om in november deze kaart te presenteren op een openbare avond als de start van de tweede ronde. Tot het eind van het jaar kunt u dan bijdragen en reageren.
  3. In de derde ronde komen we met een eindvoorstel.
De opzet van de eerste ronde 
Voor de eerste ronde werden er drie discussies gevoerd.
  • uitgangspunten en doelen. Wat is belangrijk, wat is de centrale vraag?;
  • randvoorwaarden en beperkingen bij dit plan;
  • kansen en de mogelijkheden van het gebied.
De resultaten van de eerste ronde blijven voorlopig op de site staan.

Waar werd recent over gepraat?

Kerkstraat

Prima idee om meer terrasruimte te maken. Dit versterkt onze toeristische positie.Parkeren moet voor iedereen wel funktioneel blijven.Ook als ondernem... by John Eijsermans

Ontwikkeling gemeentehuis

De weekmarkt kan best verplaats worden naar het kerkplein.
Tevens een leuke combinatie met de horeca op die locatie.
by John Eijsermans

Kerkplein

Het kerkplein en de parkeerplaats bij het kindcentrum worden nu al vaak gebruikt voor evenementen. De ophoging bij het bondsgebouw moet niet nadelig z... by John Eijsermans

Raadhuisplein, de vloer van het plein

Bij de bestrating zorgen dat de winkelkarretjes goed kunnen rijden en minder geluidsoverlast verzorgen.Het aantal parkeerplaatsen minimaal gelijk houd... by John Eijsermans

Doelen

Lang en kort parkeren op aparte plekken plannen en via blauwe zone's regelen dat dit ook daadwerkelijk uitgevoerd wordt.Overdekte fietsstalling naast ... by John Eijsermans

Hoe werkt de site?

landerd
2210