A A A

WelkomInformatiebijeenkomst op 3 maart 2016

Afgelopen jaar hebben wij zo breed mogelijk alle geïnteresseerden uitgenodigd een mening te geven over de ontwerpen voor de Dynamisch Landschappen. Alle opgehaalde reacties uit de twee inspraakrondes zijn benut om het plan te verbeteren en bij te stellen. Inmiddels is het plan definitief. Wij willen u graag op de hoogte brengen van het definitieve plan. Hiervoor organiseren wij een informatieavond op 3 maart a.s. om 19:30u bij de Buitenhorst, Franse Baan 4 te Schaijk. Komt u ook?

Voor wie is de informatiebijeenkomst bedoeld?

De informatiebijeenkomst is bedoeld voor iedereen die benieuwd is naar het definitieve plan voor de Dynamische Landschappen Schaijk en Zeeland.

 Waar en wanneer is de informatiebijeenkomst?

De informatiebijeenkomst ‘Dynamische Landschappen Schaijk en Zeeland’ wordt gehouden op donderdag 3 maart van 19:30u – 21:30u bij de Buitenhorst in Schaijk. Het adres van de Buitenhorst is Franse Baan 4 in Schaijk.


 

Landschappen van allure!!
 

Zeeland en Schaijk liggen tegen natuurgebied De Maashorst aan, maar de verbinding tussen deze dorpen en het natuurgebied kan zeker nog verbeterd worden. De gemeente Landerd wil samen met de andere Maashorstgemeenten de dorpen en steden rond De Maashorst beter met het natuurgebied verbinden.


Succesvolle inspraak

In juni 2015 presenteerde de gemeente de voorstellen om Schaijk en Zeeland beter met De Maashorst te verbinden. Hiervoor werd bureau LOSstadomland ingeschakeld die hiervoor deze website ontwikkelde waarop de voorstellen werden geplaatst. Iedereen kon de voorstellen per traject bekijken en desgewenst een reactie achterlaten op de website. Er kwamen zo'n 250 reacties binnen.

De voorstellen werden aangepast in in oktober 2015 vond een tweede ronde plaats waar u weer actief aan meegedaan hebt. Vooral enkele 'hete hangijzers' kregen veel aandacht.


Het resultaat

Nu komen we met het definitieve voorstel. Er zijn allerlei zaken aangepast maar de belangrijkste wijzigingen zijn:

  • We gaan de fietsroute niet met asfaltpaden maar in een halfverharding uitvoeren
  • We trekken ons voorstel om een fietspad langs een deel van de  Bergmaas te maken, in
  • we maken een andere route bij Straatsven om sluipverkeer tegen te gaan.


Hoe werkt de website?:

  • Op de site staan foto’s met daarop een schets van de plannen. Bij ieder voorstel staat een toelichting.
  • Onder de knop 'oude reacties' kunt u zien welke discussie vanaf juni gevoerd is (op onderstaande afbeelding ziet u nog het oude reactievenster dat in de afgelopen periode open stand maar nu niet meer verschijnt)

De gemeente Landerd voert dit project uit als deelnemer aan 'de Maashorst'. Het project maakt deel uit van het Provinciale project Landschappen van Allure, en daar komt ook een belangrijk deel van het geld vandaan.
 

 Vragen?


Voor algemene en inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de gemeente Landerd: Sonja Manders. E-mail: Sonja.Manders@landerd.nl

Voor vragen over deze site kunt u ook contact opnemen met de projectleider van LOSstadomland: Hans van Kempen. E-mail: Hans.van.kempen@losstadomland.nl   

landerd
2210