A A A

Zeeland - interactieve kaart

Klik in de kaart op een gekleurd route deel.

Dynamisch landschap ZeelandU ziet hier een kaart met routes waarlangs, als onderdeel van dit project,   landschapsversterkingsmaatregelen in Zeeland zullen komen.

Aan welke maatregelen kunt u denken bij  landschapsversterking?
  • Het planten, veranderen of kappen van bomen, struiken, hagen en bodembegroeiing;
  • Het aanbrengen van nieuwe verhardingen
  • bijzondere toevoegingen als bankjes, informatieborden, bijenhotels enz

De kaart geeft toegang tot de vorstellen. Als u op een lijnstuk klikt verschijnt er een venster en daar kunt u doorklikken naar de individuele routedelen. Als u een langzame internetverbinding hebt duurt het heel even voordat de discussie wordt geopend want uw computer laadt het hele tracé dat u aanklikt.

In het menu links ziet u dat er drie subpagina’s zijn bij deze site. Daar kunt u achtergrondinformatie bij dit project vinden.
  • Strategie en aanpak brengt u op een pagina met de hoofdkeuzes die we gemaakt hebben om tot de discussie voorstellen te komen
  • Achtergronden en uitgangspunten gaat over het ‘verleden’ van dit project, wat is er allemaal al bedacht en besloten voordat we konden beginnen
  • Een overzicht van plannen die in het gebied spelen brengt u bij projecten die in de buurt van de route die onafhankelijk van dit project lopen, maar die er wel mee te maken hebben.

Uitleg

landerd
2210