A A A

Schaijk - interactieve kaart


Klik in de kaart op een gekleurd routedeel

Dynamische landschap Schaijk

U ziet hier een kaart met routes waarlangs, als onderdeel van dit project,   landschapsversterkingsmaatregelen in Schaijk zullen komen.

Aan welke maatregelen kunt u denken bij  landschapsversterking?
  • Het planten, veranderen of kappen van bomen, struiken, hagen en bodembegroeiing;
  • Het aanbrengen van nieuwe verhardingen
  • bijzondere toevoegingen als bankjes, informatieborden, bijenhotels enz
De kaart geeft toegang tot de deelstukken. Als u op een lijnstuk klikt verschijnt er een venster en daar kunt u doorklikken naar de individuele stukjes van de route. Als u een langzame internetverbinding hebt duurt het heel even voordat de discussie wordt geopend want uw computer laadt het hele tracé dat u aanklikt.

In het menu links ziet u dat er drie subpagina’s zijn bij deze site. Daar kunt u achtergrondinformatie bij dit project vinden.
  • Strategie en aanpak brengt u op een pagina met de hoofdkeuzes die we gemaakt hebben om tot de discussie voorstellen te komen
  • Achtergronden en uitgangspunten gaat over het ‘verleden’ van dit project, wat is er allemaal al bedacht en besloten voordat we konden beginnen
  • Een overzicht van plannen die in het gebied spelen brengt u bij projecten die in de buurt van de route die onafhankelijk van dit project lopen, maar die er wel mee te maken hebben.

Hoe werkt de kaart?


landerd
2210