U bent hier als         |      

 Zeeland - interactieve kaart
Klik in de kaart op een gekleurd route deel.
  
 Dynamisch landschap Zeeland


U ziet hier een kaart met routes waarlangs, als onderdeel van dit project,   landschapsversterkingsmaatregelen in Zeeland zullen komen.

Aan welke maatregelen kunt u denken bij  landschapsversterking?
  • Het planten, veranderen of kappen van bomen, struiken, hagen en bodembegroeiing;
  • Het aanbrengen van nieuwe verhardingen
  • bijzondere toevoegingen als bankjes, informatieborden, bijenhotels enz

De kaart geeft toegang tot de vorstellen. Als u op een lijnstuk klikt verschijnt er een venster en daar kunt u doorklikken naar de individuele routedelen. Als u een langzame internetverbinding hebt duurt het heel even voordat de discussie wordt geopend want uw computer laadt het hele tracé dat u aanklikt.

In het menu links ziet u dat er drie subpagina’s zijn bij deze site. Daar kunt u achtergrondinformatie bij dit project vinden.
  • Strategie en aanpak brengt u op een pagina met de hoofdkeuzes die we gemaakt hebben om tot de discussie voorstellen te komen
  • Achtergronden en uitgangspunten gaat over het ‘verleden’ van dit project, wat is er allemaal al bedacht en besloten voordat we konden beginnen
  • Een overzicht van plannen die in het gebied spelen brengt u bij projecten die in de buurt van de route die onafhankelijk van dit project lopen, maar die er wel mee te maken hebben.
  
 Uitleg