A A A

Welkom


Plan voor de herinrichting van de openbare ruimte in centrum van Zeeland

 

Als onderdeel van het Centrumplan Zeeland wordt ook de inrichting van de openbare ruimte aangepakt. Het gaat over het centrumdeel van de Kerkstraat en de daaraan liggende pleinen. 

 

Op 7 April 2016 is het plan voor de herinrichting van Zeeland gepresenteerd tijdens de podiumavond in Zeeland. Dit plan is het resultaat verschillende voorbereidende stappen, zoals gesprekken met de klankbordgroep en een internetconsultatie die in de zomer van 2015 gehouden. Tijdens de presentatie is aangegeven dat u op deze website de presentatie kunt bekijken. De presentatie is op deze website verdeeld in een aantal onderdelen en u kunt daarop ook reageren.

Inmiddels staat deze fase van het plan onder de knop Archief centrum Zeeland 2

 

Het plan op deze website is een concept. Dat concept wordt na deze reactieronde definitief. Op hoofdlijnen ligt dan vast hoe de inrichting eruit komt te zien. Het plan moet dan wel nog technisch worden uitgewerkt voordat het kan worden uitgevoerd. Bij de uitwerking worden de details uitgewerkt en bijvoorbeeld bepaald waar exact bankjes, fietsenklemmen kunnen worden neergezet.

 

Tot wanneer kan ik reageren?

U kon tot 30 juni 2016 reageren en reacties achterlaten op deze website. U kunt niet meer reageren maar wel lezen wat anderen opmerkten.

 

Wat gebeurt er met de reacties?

De gemeente ontving reacties via deze website, per email en per brief. Met deze inbreng wordt nu bekeken of het ontwerp moet worden aangepast. Dat kan zijn dat er nu al aanpassingen worden verwerkt. Opmerkingen en suggesties over details worden bij de uitwerking van het plan meegenomen. 

 De planning is om in september 2016 het definitieve ontwerp klaar te hebben en als plan vast te stellen. Het definitieve plan zetten we weer op deze website.  Personen die hebben gereageerd op het ontwerp krijgen dan ook een reactie van de gemeente

Het ontwerp wordt daarna technisch uitgewerkt om het te kunnen uitvoeren. Ook wordt bepaald in welke volgorde en tempo de herinrichting wordt uitgevoerd. Omdat het centrum tijdens de herinrichting bereikbaar en bruikbaar moet blijven zal de uitvoerig in fasen plaatsvinden. De verwachting is dat de uitvoering van de eerste fase begin 2017 kan starten.


landerd
2210