A A A

Definitief ontwerp

De herinrichting van de openbare ruimte in centrum van Zeeland 
 
Als onderdeel van het Centrumplan Zeeland wordt ook de inrichting van de openbare ruimte aangepakt. Het gaat over het centrumdeel van de Kerkstraat en de daaraan liggende pleinen.  
 
Wat ging vooraf 
Op 7 april 2016 is het plan voor de herinrichting van Zeeland gepresenteerd tijdens de podiumavond in Zeeland. Dit plan is het resultaat verschillende voorbereidende stappen, zoals gesprekken met de klankbordgroep en een internetconsultatie die in de zomer van 2015 gehouden. 

Op deze website is vanaf mei 2016 het concept van het plan voor de herinrichting gepresenteerd. Van de uitnodiging om dit plan te reageren is door diverse mensen gebruik gemaakt. Via de website, tijdens de inloopbijeenkomsten en via email kwamen reacties binnen. De reacties zijn beoordeeld en hebben  op een aantal punten geleid tot aanpassing van het ontwerp.

Vastgesteld ontwerp 
Dat ontwerp is in 2017 vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Het vormt het ‘kwaliteitsboek’ voor de technische uitwerking en waarborgt voor een centrum van Zeeland een uniforme beeld voor de herinrichting van de openbare ruimte. Dit ontwerp staat op deze website. 

Vervolg
Het vastgestelde ontwerp moet technisch worden uitgewerkt en gedetailleerd, zodat een bestek ontstaat. Een bestek is nodig voor de uitvoering van de werkzaamheden. 

De uitwerking en de uitvoering gebeuren in fasen, zodat niet het hele centrum in één keer op de schop gaat. Gestart wordt met de uitwerking voor het plein tussen het gemeentehuis en supermarkt Jumbo, het voorterrein van het gemeentehuis en het aanliggende deel van de Kerkstraat. Dat is fase 1. De uitwerking voor het plein voor De Garf en het zuidelijke en noordelijke deel van de Kerkstraat volgen in latere fasen.

De uitwerking van fase 1 vindt plaats in de eerste helft van 2017. Ondernemers en aanwonenden van deze fase krijgen gelegenheid om op de uitwerking te reageren. Op dit moment is nog niet bekend wanneer dat mogelijk is.

Vastgesteld ontwerp voor de herinrichting van de openbare ruimte Centrumplan Zeeland
Vastgesteld ontwerp voor de herinrichting van de openbare ruimte Centrumplan Zeeland 
(33,7 Mb opent in een nieuw venster)


landerd
2210